Blogposts

Blog

Geplaatst op vrijdag 31 augustus 2012 @ 22:45 door Calamandja , 1257 keer bekeken

Paard & Ruiter - van Homerus tot Djenghis Khan
In de Griekse wereld (1300 - 300 v.Chr.) en op de steppen van Mongolië (600 - 1400 n. Chr.) 
Verlengd t/m 4 november 2012

Affiche dubbeltentoonstelling 'Paard & Ruiter'.

Nog tot en met 4 november 2012 is in het Allard Pierson Museum de dubbeltentoonstelling Paard & Ruiter - Van Homerus tot Djenghis Khan te zien. De impact van paard en ruiter in de Griekse wereld en Centraal Azië staat hierbij centraal, waarbij twee culturen onder de loep worden genomen. Een nomadisch, vroeger gevreesd, volk op de steppe van Azië en een in steden gevestigde, invloedrijke samenleving rond de Middellandse Zee die wij kennen als de bakermat van onze huidige Westerse beschaving. Twee tot de verbeelding sprekende culturen met als iconische start- en eindpunten, Homerus en het Mongoolse wereldrijk van Djenghis Khan. Het Allard Pierson Museum confronteert en combineert met de dubbeltentoonstelling Paard & Ruiter - Van Homerus tot Djenghis Khan voor het eerst zijn eigen klassieke collectie met vondsten uit een periode en gebied dat normaal niet bestreken wordt.

Het Griekse deel van de tentoonstelling toont de opkomst en het gebruik van het paard als rijdier en statussymbool grofweg vanaf het Troje van Homerus tot en met Alexander de Grote, tussen 1300 en 300 voor Christus. Het Mongoolse gedeelte toont recent opgegraven archeologische vondsten, afkomstig uit rotsgraven in Mongolië. Deze vondsten uit de 7e tot de 14e eeuw na Christus zijn uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Het gaat om muziekinstrumenten, kleding, wapens en natuurlijk zadels en paardentuig. In deze periode begon - dankzij de introductie van de stijgbeugel - de opmars van de steppevolkeren, die een hoogtepunt kende in 1206 met de stichting van het Mongoolse Rijk door Djenghis Khan, één van de grootste rijken uit de wereldgeschiedenis. Het geeft een beeld van een samenleving waar mens en paard een eenheid vormden. De tentoonstelling Paard & Ruiter voert de bezoeker mee naar twee verschillende werelden waar mens en paard onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.

Bij de tentoonstelling verschijnen een publieksboek over het Mongoolse deel van de tentoonstelling (€ 17,95). En over het Griekse gedeelte een special van AP Mededelingen van de Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum (€ 7,95). Verder is er een brede randprogrammering met o.a. lezingen, rondleidingen, studiedagen en workshops. Ook kan de (jonge) bezoeker zich in een volledig ingericht yurt - traditionele nomandentent-, compleet met kleding, wanen als een echte steppebewoner uit Mongolië. Het huidige Mongolië als bron van inspiratie komt aan bod in Blauwe Hemel een selectie foto's en prenten door Matthea van Staden en Jeroen Toirkens.

Tegen een decor van levensgrote antieke mozaïeken en Mongoolse steppelandschappen zijn ruim 200 museumstukken te zien waarvan 100 bruiklenen van het Instituut voor Archeologie van de Academie van Wetenschappen in Mongolië. Het verassende tentoonstellingsontwerp met hoge aaibaarheidsfactor is van Theo Braams. De tentoonstelling kwam mede tot stand dankzij hetLVR LandesMuseum in Bonn, het Bundes Ministerium für Bildung und Forschung en de Gerda Henkel Stiftung.

Troje. Stad, Homerus en Turkije
7 december 2012 t/m 5 mei 2013

troje_affiche266.jpgIn 2012 vieren Turkije en Nederland 400 jaar onderlinge diplomatieke betrekkingen. In het kader van dit feestelijke herdenkingsjaar presenteert het Allard Pierson Museum - het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam - van 7 december 2012 t/m 5 mei 2013 de tentoonstelling Troje. Stad, Homerus en Turkije.

De tentoonstelling vertelt de verhalen van Troje en laat zien hoe de betekenis van Troje telkens verandert en tot discussie leidt. Waar de legendarische naam Troje wordt genoemd, is er controverse en zijn er tegenstrijdigheden. Door de eeuwen heen hebben velen Troje geclaimd en het zich toegeëigend. Het begint natuurlijk met de blinde dichter Homerus en zijn wereldberoemde epos de Ilias. Hierin legt hij de laatste episode uit de Trojaanse oorlog vast. Echter Troje is meer dan de tienjarige oorlog tussen de Grieken en de Trojanen. Troje is ook de stad zelf waarvan de opgraving bijna vierduizend jaar aan archeologie laat zien. En Troje is ook het steeds weer claimen ervan door de tijd heen door verschillende personen, landen en culturen.

De tentoonstelling Troje. Stad, Homerus en Turkije belicht een zeer tot de verbeelding sprekend onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten. Vanuit de stad zelf, vanuit de dichter Homerus en vanuit verschillende culturen en landen. Daarbij is voor Turkije een prominente rol weggelegd. Troje ligt in Turkije maar de rol van Troje in de Turkse cultuur is nog onbekend terrein. In de tentoonstelling is het rijke erfgoed over Troje uit Turkije te zien, gecombineerd met verhalen over de veranderende visies over de beroemde stad, te beginnen met de beschrijving van de Trojaanse oorlog door Homerus. Er wordt ingegaan op de spraakmakende opgravingen van Heinrich Schliemann en zijn opvolgers Wilhelm Dörpfeld, Carl Blegen en Manfred Korfmann. Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling wordt gevormd door de receptiegeschiedenis van het Homerische Troje in verschillende culturen in het bijzonder de Turkse cultuur tijdens de negentiende en de twintigste eeuw. Troje. Stad, Homerus en Turkije is een tentoonstelling die de vele gezichten van Troje laat zien en aanzet tot verder nadenken en filosoferen.

De bezoeker wordt op verrassende wijze ondergedompeld in de Trojaanse wereld aan de hand van topstukken uit Turkse archeologische collecties uit Istanbul, Ankara en Çanakkale (locatie van Troje ). De objecten komen uit de opgravingen in Troje. Daarnaast zijn er bruiklenen uit diverse collecties uit binnen- en buitenland en natuurlijk de eigen collectie van het Allard Pierson Museum. Niet eerder waren in Nederland zoveel archeologische en cultuurhistorische objecten uit en over Troje in een tentoonstelling te zien.

De tentoonstelling Troje. Stad, Homerus en Turkije is te zien van 7 december 2012 tot en met 5 mei 2013 en kwam mede tot stand met dank aan het Mondriaan Fonds, SNS Reaalfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, STSV SEZER TANSUĞ SANAT VAKFI foundation, 400 jaar Nederland Turkije, het Turks Verkeersbureau en Corendon.Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.