1402 keer bekeken

Tip voor een dagje uit

 • zondag 22 mei 2011 @ 15:29
  #1

  Oertijdmuseum De Groene Poort, Boxtel (NB)
  Het Oertijdmuseum De Groene Poort heeft ten doel: met haar collectie de kennis van de wordingsgeschiedenis van de aarde (geologie) en in het bijzonder die van het leven (paleontologie) te bevorderen.
  lees verder »Collectie
  Om haar doel te bereiken richt zij zich hierbij vooral op de vondsten van Noord-Brabant en directe omgeving en probeert hiermee ook voor de toekomst scenario's te voorspellen betreffende geologische en ecologische ontwikkelingen, zoals o.a. grondwaterdaling, zeespiegelstijging, ozongat- en drinkwaterproblematiek, en temperatuurschommelingen. Duurzaamheid en het landschap van de Meierij staan ook zoveel mogelijk centraal.   Zij tracht dit doel te bereiken door een actief geologisch verzamelbeleid, registratie, documentatie , wetenschappelijk onderzoek, beheer en behoud, en presentatie naar het publiek toe vooral gericht op educatie en informatie. Het vervaardigen van geologische lesmaterialen (voor momenteel geheten basisonderwijs, basisvorming en studiehuis) vormt een speerpunt.


  Collectieonderdelen
  Kerncollectie: geologica (geologische objecten)
  - subkerncollectie: paleontologica ( fossielen)
  - subkerncollectie: mineralogica (mineralen en edelstenen)  Deelcollectie: biologica (biologische objecten)


  Deelcollectie: archeologica (archeologische objecten)
  Binnen de kerncollectie vormt de collectie van zuidelijk Nederland en omringende gebieden het zwaartepunt. Collecties uit omringende gebieden zijn noodzakelijk daar lang niet van alle geologische tijdvakken aardlagen ontsloten zijn in zuidelijk Nederland. Om toch een complete wordings-geschiedenis van onze achtergrond te kunnen tonen zijn collectieonderdelen uit andere regio's onontbeerlijk.  Belangrijke kernonderdelen:
  - Kwartair van Noordzee & rivierengebied (2 miljoen-10.000 jaar oud);
  - Plioceen en Mioceen van Brabant (3-10 miljoen jaar oud);
  - Laat Krijt van Limburg (75-65 miljoen jaar oud);
  - Paleogeen van Zeeland, België & Sheppy (50-30 miljoen jaar oud);
  - Trias van Winterswijk (250 miljoen jaar oud);
  - Carboon van Limburg (300 miljoen jaar oud);
  - Invertebrata (vanaf 3.000 miljoen jaar oud);
  - Vertebrata (vanaf 400 miljoen jaar oud);
  - Ichnofossielen (vanaf 50 miljoen jaar oud);
  - Mineralen;
  - Gesteenten;
  - Edelstenen;
  - Boorkernen;
  - Slijpplaatjes;
  - Noordelijke zwerfstenen;
  - Dissertatiecollecties Rijksuniversiteit Utrecht;
  - Bibliotheek ( meer dan 3.000 items).  Herkomst en eigendom
  Ruim 75% van de collectie is afkomstig uit eigen expedities en opgravingen. Het restant is verkregen door schenkingen, legaten, aankopen en ruilverkeer.


  Het oertijdmuseum De Groene Poort kan over alle in haar bezit zijnde collecties en collectieonderdelen probleemloos beschikken. Exposeren, conserveren, restaureren, uitlenen en alle andere museale handelingen kunnen direct en eigenmachtig uitgevoerd worden.  Cultuurhistorische waarde
  Door het zeer actief wetenschappelijk onderzoeksbeleid neemt de kerncollectie (geologica) jaarlijks in toenemende mate in belangrijkheid toe. Telkenmale worden voor Nederland en de wereld unieke soorten (holotypen ofwel type-exemplaren) gevonden en beschreven. Het aantal holotypen binnen de geologische collecties bedraagt momenteel enkele tientallen.


  De collectie Plioceen en Mioceen van Brabant valt in zijn geheel binnen de categorie A. Ook belangrijke onderdelen van onder andere het Late Krijt uit Limburg (type-exemplaren), en dissertatiecollecties der Rijksuniversiteit Utrecht vallen onder categorie A (rapport Mondriaan Stichting).
  Overige geologica collecties vallen zowel onder categorie A, categorie B (expositie en wisselexpositieonderdelen) als onder categorie C (studie - en vergelijkingsmateriaal).
  Het museumbeleid is zodanig dat onderdelen vallend onder categorie D afgestoten worden indien deze niet voor lesmateriaal geschikt zijn bevonden. Hiervoor is zelfs een steengroeve op het terrein ingericht waar ieder kind een gratis exemplaar kan zoeken en meenemen.

  Kerncollectie

  De kerncollectie van het Oertijdmuseum is de collectie geologica (geologische objecten) gericht op de wordingsgeschiedenis van de aarde onder onze voeten met speciaal aandacht voor zuidelijk Nederland en refererend naar het omringende Waardevol Cultuurlandschap de Meierij.
  De collecties biologica en archeologica zijn als referentiemateriaal en expositieonderdelen complementair in de museumdoelstelling en derhalve noodzakelijk voor exposities en lesmateriaal.  Adresgegevens:
  De Groene Poort
  Bosscheweg 80
  Boxtel
  0411 – 61 68 61
  Openingstijden:
  Woensdag t/m Zondag van 10.00 uur – 17.00 uur